Publikációs jegyzék

Tankönyvek, Szakkönyvek, Monográfiák

 

1.        E-government - avagy kormányzati és önkormányzati kihívások az on-line demokrácia korában (egyetemi tankönyv)

AULA, 2002. (ISBN 963 9345 75X)

2.        M-kormányzat – M-demokrácia
(Budai Balázs – Sükösd Miklós)

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
ISBN 963 05 8217 1

3.        Interaktív Önkormányzat
(Budai Balázs - Szakolyi András)

Magyar Mediprint Szakkiadó, Budapest, 2005.
ISBN 963 8114 44 4

4.        Az elektronikus közigazgatás jogi környezete
(Budai Balázs - Szentkirályi-Holota Szabolcs)

E-government Tanulmányok; E-government Alapítvány, Budapest, 2005.
ISSN 1785-6108

5.        M-government – T-government:
Latest Technological Trends in Public Administration (Budai Balázs – Tózsa István)

E-government Alapítvány, Budapest, 2006.
ISBN 963 06 0036 6

6.        Helyzettudatosságra épülő technológiák és szolgáltatások a közigazgatásban
(Budai Balázs – Miletics Pál)

Budapesti Corvinus Egyetem
(HEFOP egyetemi jegyzet és elektronikus tananyag) Budapest, 2006.
E-government Alapítvány, Budapest, 2007.

7.        E-közigazgatás (Budai Balázs - Tózsa István)

Debreceni Egyetem Agrármarketing Centrum (HEFOP egyetemi jegyzet) Debrecen – Budapest, 2007.

8.        Az atipikus foglalkoztatásról praktikusan

Regionális projektfejlesztési és tanácsadó Kht., Budapest, 2009.

ISBN 978-963-06-7074-6

9.        Az atipikus foglalkoztatás gyakorlati kérdései az információs társadalomban

E-government Tanulmányok, E-government Alapítvány, Budapest, 2009.

ISSN 1785-6108

ISBN 978-963-9753-14-3

10.     Az e-közigazgatás elmélete (egyetemi tankönyv)

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

ISBN 978-963-05-8783-9

Második – átdolgozott –  kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.

ISBN 978-963-05-9498-1

11.     The Current Break through Points in Public Administration (Budai Balázs – Tózsa István)

BCE-KIK, Budapest, 2011.

ISBN 978-963-503-474-1

12.     E-közigazgatás az ügyfélszolgálatban – Praktikus e-közigazgatási ismeretek, a Kormányablakok munkatársainak

NKE, Budapest, 2013. 254 p.

13.     Elektronikus közigazgatási modernizáció (Simon Barbara – Budai Balázs)

NKE, Budapest, 2014. 120 p.

14.     A közigazgatás újragondolása – hatékonyság-vezérelt modernizációs alapvetések

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017. ISBN:9789634540281

15.     Bevezetés az e-közigazgatásba: fogalmi és jogi alapok;

Dialog-Campus, Budapest, 2017. 64 p. ISBN 978-615-5764-03-5

16.     Az elektronikus-önkormányzati modernizáció fejlesztéspolitikai alapjai - Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési program. (Balogh Zsolt György – Budai Balázs)

NKE-VTKK, Budapest, 2017.
(Kiadás alatt)

17.     E-közigazgatás, közigazgatási adatbázisok, hatósági nyilvántartás (Budai Balázs - Gerencsér Balázs - Veszprémi Bernadett)

in: Patyi András (szerk.) A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai X. kötet. Dialog-Campus, Budapest, 2018. (előkészületben).

Könyvfejezetek

18.     The role of affiliations in e-governmental developments
 (I. Tózsa. - B.B. Budai) (angol nyelven) – könyvrészlet –

In, Quo Vadis e-government: Stat-of-the-art; OCG, 2003

ISBN: 3-85403-165-3

19.     Mobil  elektronikus kormányzati megoldások a helyi igazgatásban (könyvrészlet)
A mobil kormányzás jelene és jövője

E-kormányzati Tanulmányok I.;
E-government Alapítvány, Bp. 2004.

ISSN 1785-6108

20.     Bevezetés az e-kormányzat rendszerébe – tankönyv
1. fejezet, 2.2, 2.5., 3.2., 5.1.4, 5.2.4, részek

Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, (N.A)

21.     Techno szótár és webhely gyűjtemény:
In: T-government, avagy digitális interaktív televíziózás a közigazgatásban

E-kormányzati Tanulmányok; E-government Alapítvány, Bp. 2005.

ISSN 1785-6108

22.     Transformations in E-government Studies in Light of Bologna System. Bologna Process and training of advanced civil servants.

Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Saratov. p. 111-115. o.

23.     Az önkormányzati működés alapjai (Boros-Budai-Feik-Szalai-Tábit-Temesi) II./B. fejezet: Az e-közigazgatás szerepe, eszközei és céljai gyakorlati megközelítésben. 

Polgármesteri Akadémia tankönyve, BCE, 2009. pp.95-123.

24.     A BSZK M-government szolgáltatásainak indoklása a tudomány szemszögéből

Bordás, M.- Miletics, P.: Az mGovernment alkalmazások lehetőségei a közigazgatásban; Corvinus Alapítvány, BCE-KIK, 2011.pp. 6-27.

25.     I. és V. fejezetek (E-közigazgatás mibenléte, SZEÜSZ, Többcsatornás ügyintézés, elektronikus ügyindítás)

In: Budai B. – Kőnig B. – Törley G. – Orbán A.: Elektronikus közigazgatás-szervezés, közigazgatási technológia, NKE, Budapest, 2012.

26.     Az elektronikus közigazgatás alapjai, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, IT biztonság

In: Péterfalvi N. – Budai B. – Rátai B. – Ligeti Á. – Erdei Cs: KAB2 modultankönyv, 5. modul, NKE, Budapest, 2014.

27.     Az atipikus értelmiségi

Lámpást adott-e az Úr kezünkbe? Pogrányi-Lovas Miklós (szerk.) A Jövő Értelmisége Projekt Kiadványa, Kárpát-Ifjúsági Egyesület, Budapest, 2015. ISBN 978-963-12-1816-9. pp.: 27-28.

Szerkesztések

28.     MGSG YEARBOOK - 2006

MGSG, Bp. 2006.

29.     MGSG YEARBOOK – 2007

MGSG, Bp. 2007.

30.     MGSG YEARBOOK – 2008-2009

MGSG, Bp. 2009.


Folyóirat cikkek

31.     Elektronikus publikációk, sajtójelentések

Önkormányzati mindentudó, 2001.

32.     Communicational Problems of E-government
in Local Public Administration ( I. Tózsa - B. Budai)

Public Management Forum - (UNTC - NISPA-CEE proceeding) vol VII/2-3, 2002. dec. (ISSN 1024 7416)

33.     (Public Administrational Human Resource Management)
avagy egy rövid gondolat a közigazgatási humánerõforrás-menedzsment jelentõségérõl

Menedzsmentfórum – HR tanulmányok

www.menedzsmentforum.hu

34.     (Public Administrational Human Resource Management)
avagy egy rövid gondolat a közigazgatási humánerõforrás-menedzsment jelentõségérõl

Munkaügyi Szemle, 2002. November (XLVI/11.) (ISSN 0541 3559)

 

35.     Kaposvár MJV Önkormányzatának infokommunikációs alkalmazásai és közigazgatászi attitûdje Gyõr és Miskolc alkalmazásainak és fejlõdési tendenciáinak tükrében

Vezetéstudomány, 2003. január (XXXIV./1) (ISSN 0133-0179)

Tanulmány az MTA-SZTAKI-BKÁE közös kutatás számára, 2002. október

36.     Indul az E-government Kutatócsoport cikksorozata a Közigazgatási Informatikában

Közigazgatási Informatika, 2002. október-december

(ISSN 1587 852 X)

37.     Győr, Kaposvár, Miskolc közigazgatás-informatikai attitűd-kutatásának rövid konklúziója (Önkormányzati körkép)

Térinformatika, 2002. december

38.     Javaslatok és alkalmazási irányok a települési e-government-tel kapcsolatban   

Tanulmány az MTA-SZTAKI-BKÁE közös kutatás számára, 2002. november.

39.     Mobilkommunikációs üzleti megoldások és javaslatok
– Kellemest a hasznossal: információ és bevétel az önkormányzatoknak

Jegyző és közigazgatás, 2003.január- február(ISSN: 1589-3383)

40.     Some area of E-government in Hungary (angol nyelven)

Open Society Institute – Local Government Brief, 2002. winter

41.     The Hungarian Academical E-government Knowledge Center (I. Tózsa – B.B. Budai) (angol nyelven)

Proceeding for the 4th International workshop onKnowledge Management in E-government”, 2002.december

42.     A mobil-kormányzás az ajtóban kopogtat

Jegyző és közigazgatás, 2003. március-április (ISSN: 1589-3383)

43.     A települési interaktivitás mérése – a Mesterséges Interaktivitási Mutatószám

Jegyző és közigazgatás, 2003. május-június (ISSN: 1589-3383)

Infopen – Business Online; 2003. június – www.infopen.hu

44.     Magyarországi E-government tudásközpont

Infopen – Business Online; 2003. március – www.infopen.hu

45.     „Esztergomb Fehér megyében van…”
(Tózsa István- Budai Balázs)

Magyar Közigazgatás, 2003. március

ISSN 0685 736 X

46.     Toward Local Integrated Information, Infrastructure & Service Environment CONCEPT of e-ZIRC project
Appendix B.) Developmental areas of the Intelligent City (micro regional centre)
Appendix C.) Determination and justification of places of E-Local Governmental functions
Appendix D.) Smart Local Government subproject of e-Zirc
 (1st quarter project plan)

Tanulmány magyar és angol nyelven a megjelölt mellékletek önálló elkészítése az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásábólaz e-Zirc projekt konzorcium keretén belül.(2003. május)

47.     Intelligens település Zircen – Hamarosan életre kap az e-Zirc projekt

Jegyző és közigazgatás, 2003. július-augusztus (ISSN: 1589-3383)

48.     Digitális Település Program – szerkesztői előszó

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/1. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

49.     MIM-felmérés-  2003. augusztus

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/2. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

50.     Hogyan jelenjen meg egy település a weben
(portalógia – önkormányzati honlapok)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/3. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

51.     Demokratikusabbá tehető-e az önkormányzat működése az Internet segítségével (e-önkormányzat, e-demokrácia)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/4. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

52.     A Digitális Település Program IKON alprogramja

Jegyző és közigazgatás, 2003. szeptember-október (ISSN: 1589-3383)

53.     Az e-önkormányzatiság jogi kérdései: hiteles elektronikus dokumentumok és e-ügyintézés (jogi környezet – hiteles elektronikus dokumentumkezelés)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/5. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

54.     Elektronikus ügyivtel: lehetőség a hivatali munka hatékonyabbá tételére (elektronikus ügyvitel)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/6. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

55.     Kormányzati Programok

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/7. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

56.     IHM e-Önkormányzati Részstratégia

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/8. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

57.     Önkormányzati informatikai stratégia –
Best Practices 1 – hazai esettanulmányok

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/9. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

58.     Szolgáltató önkormányzat, e-ügyintézés

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/10. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

59.     E-szakigazgatás

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/11. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

60.     Tudásmenedzsment

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 200-20043/12. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

61.     Minőségbiztosítás

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/13. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

62.     IT-Infrastruktúra, IT-biztonság

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/14. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

63.     Nyílt forráskód a közigazgatásban

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/15. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

64.     Kistelepülési – kistérségi lehetőségek az informatikiában

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/16. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

65.     M-government, Mobilkommunikációs lehetőségek

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/17. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

66.     Informatikai stratégia – Best practices 2.

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/18. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

67.     Gyakran feltett kérdések – MIM értékelés, zárszó

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/19-20.  szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

68.     M-kormányzat – M-demokrácia – Mobil kommunikáció a közigazgatásban (Budai Balázs - Sükösd Miklós)

E-világ folyóirat

ISSN 1588-3787

69.     Tózsa István – Budai Balázs: E-government

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC GOVERNMENT RESEARCH

ISSN: 1548-3886 eISSN: 1548-3894

70.     Az m-kormányzat biztonsági kérdései
(Faigl Zoltánnal közösen)

Híradástechnika 2005/3

ISSN 0018-2028.

71.     István TózsaBalazs Budai: M-government in Hungary

In: EURO mGOV 2005.

ISBN:0-9763341-0-0

72.     Az m-kormányzat lehetőségeinek átértékelése

E-világ folyóirat (IV. Évfolyam 9. szám)

ISSN 1588-3787

73.     Electronic Government in Hungary – country profile
(Tózsa Istvánnal közösen)

Contribution to GovNet M-government conference, London, 2006.

74.     M-government: SMS és WAP alapú önkormányzati ügyintézés

Infokommunikáció és Jog, 2006. június.

75.     Ügyintéző felület – település.hu
Kispest.hu – egy ügyintéző felület koncepciója

Jegyző és közigazgatás, 2007. január-február
 (ISSN: 1589-3383)

Infokommunikáció és Jog – 2007. május 
(ISSN: 1786-0776)

76.     Az e-közigazgatás elmélete – axiomatikus megközelítésben

 

Információs Társadalom, IX., 2. (2009.) pp: 68-79.

77.     A rugalmas közigazgatási munkavégzés elmélete és gyakorlatának előmozdítása

Jelenkori Társadalmi és Gazdasági folyamatok, V., 1-2. (2010.) pp: 143-148

78.     Az e-közigazgatás elméletének megalapozása

Vezetéstudomány, XLII. 2011. 3. (2011.) pp: 3-9

79.     Seres Antal – Budai Balázs: A részmunkaidős foglalkoztatás hazai helyzete egy felmérés alapján

Munkaügyi Szemle Online / Stúdium rovat, 2011. május. (www.munkaugyiszemle.hu)

80.     A közigazgatási modernizáció „hívószavai”

Pro Publico Bono, I. 1. (2011.) pp: 77-84.

81.     Az európai uniós stratégiák lényegi elemeinek megjelenése a hazai jogszabályokban – különös tekintettel az e-közigazgatás létrejöttének jogszabályi támogatására

Pro Publico Bono, I. Támop Speciál (2011). www.propublicobono.hu 31p.

82.     A koreguláció és a dereguláció szerepe a jogban és a közigazgatásban

Pro Publico Bono, 2011/1. különszám (2012.)

83.     A közigazgatás és az elektronikus közigazgatási fejlesztések hatékonyságának mérése napjainkban

Új Magyar Közigazgatás, 2012/5. (2012.) pp: 13-29. ISSN: 2060-4599.

84.     Seres Antal – Budai Balázs: A részmunkaidő és a vállalati nagyság közötti kapcsolat egy hazai felmérés alapján.

Munkaügyi Szemle, 2013/III. (57. évfolyam) pp: 72-76 ISSN: 0541-3559

85.     Seres Antal – Budai Balázs: Részmunkaidő, vállalati nagyság, álrészmunkaidő.

Világgazdaság online, 2013. X. 10. http://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/reszmunkaido-vallalati-nagysag-alreszmunkaido-413502

86.     A hatékony közszolgálat társadalmi kontextusa

Infokommunikáció és jog, 2013. június (X. évf. 1. szám - 54. sz.), pp. 21-36, ISSN:1786-0776

87.     Budai Balázs – Vajkai András: A közszolgálat informatikai hatékonysága

Infokommunikáció és jog, 2014. június (XI. évf. 2. szám – 58.sz.) pp.: 55-66, ISSN:1786-0776

88.     A helyi közszolgáltatások fejlesztésének jövője, az elmúlt 25 év tükrében

Új Magyar Közigazgatás, 2015/8. (2015.) pp: 57-59. ISSN: 2060-4599.

89.     A közigazgatás átalakítása, szervezési eszközökkel

Új Magyar Közigazgatás, 2016/4. (2016.) pp: 41-47. ISSN: 2060-4599.

90.     Az önkormányzati K+F+I program információs kutatásának első eredményei.

Új Magyar Közigazgatás, 2017/3 (2017) pp: 1-15; ISSN: 2060-4599. (angolul és magyarul)

91.     Lean / Six Sigma / Theory of Constraints a közigazgatás minőségi újraszervezésében

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 2017/1. pp: 216-229.

92.     Hogyan kommunikálnak ma a települési önkormányzatok? Az elmúlt két évtized legnagyobb önkormányzati kutatásának nyomában.

Jegyző és Közigazgatás, 2017. (5) pp.: 24-27.

93.     Lakossági elégedettség és bizalom függvényei a kommunikáció során

Új Magyar Közigazgatás, 2017/4 (2017) pp: 1-10; ISSN: 2060-4599. (angolul és magyarul)

94.     A közösségi média használata tiltott gyümölcs, lehetőség, vagy kötelesség az önkormányzatok számára?

Infokommunikáció és Jog, 2017. december (XIV. évf. 2. szám – 69.sz.) pp.: 71-75, ISSN:1786-0776

95.     Elsüllyednek-e az önkormányzatok az információs tengerben? 

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 2017. (előkészületben)

96.     A magyar lakosság hivatali kommunikációs szokásait meghatározó tényezők napjainkban

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 2017. (előkészületben)

97.     Lakossági tájékozódási szokások: mire készüljön a települési önkormányzat?

Infokommunikáció és Jog, 2017. (előkészületben)

98.     Ványi Éva – T. Nagy Judit – Budai Balázs: A települési önkormányzatok néhány sikertényezője

(előkészületben)

99.     Hangsúlyváltozás az e-közigazgatás front office-ában

Európai Tükör, 2018. (előkészületben)

100.  A magyarországi települési önkormányzatok információgazdálkodásának felmérése

Transsylvanian Public Administrational Review, 2018. (előkészületben)

101.  A blockchain hype és a közigazgatási realitás

Közjavak - Online ISSN 2498-7190 2018. (előkészületben)

102.  Jó gyakorlatok az önkormányzatoknál

Jegyző és Közigazgatás, 2018. (2) (előkészületben)

103.  Infokommunikációs gyorsjelentés 80 település mélyebb vizsgálata után

Jegyző és Közigazgatás, 2018. (1) (előkészületben)

104.  Az önkormányzatok kommunikációs gyakorlatának kihívásai napjainkban

 (előkészületben)

105.  Herman Szabolcs – Budai Balázs: Az Infotv. közzétételi kötelezettségének gyakorlata

Önkormányzati tanácsadó, 2018.I.szám.

Szerkesztett weboldalak

http://www.e-government.hu

2002-2012

http://www.m-government.hu

2006-2012

http://www.mgsg.org

2006-2012

 

Lektorálások

 

1.        Zemplén B. (szerk.): Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

EgovA. Budapest, 2005.

2.        Tózsa I. (szerk.): T-government

EgovA. Budapest, 2005.

3.        Köteles B. (szerk.): Tudásmenedzsment

EgovA. Budapest, 2006.

4.        Illyés R. – Serfőző H.: Elektronikus ügyiratkezelési gyakorlat

EgovA, Budapest, 2009.

5.        Kalotay B. (szerk.): Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

EgovA, Budapest, 2011.

6.        Serfőző H. – Mányi B.: Bevezetés az elektronikus iratkezelésbe

NKE, Budapest, 2012.

7.        Hutkai Zs. – Kalotay B.: Informatikai projektmenedzsment

NKE, Budapest, 2012.

8.        Orbán A.: Csoportmunka és ügyfélkapcsolati szoftverek

NKE, Budapest, 2012.

9.        Kőnig B.: Információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése

NKE, Budapest, 2012.

10.     Agg J. – Felber Zs. – Kovács T. – Molnár Sz. – Tózsa I.: Az infokommunikációs technológia hatása a közigazgatás-tudományra

NKE, Budapest, 2013.

 

Frissítve: 2018. január 17. 

Dr. habil. Budai Balázs Benjámin PhD.
intézetvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet