Publikációs jegyzék

Tankönyvek, Szakkönyvek, Monográfiák

 

1.        E-government - avagy kormányzati és önkormányzati kihívások az on-line demokrácia korában (egyetemi tankönyv)

AULA, 2002. (ISBN 963 9345 75X)

2.        M-kormányzat – M-demokrácia
(Budai Balázs – Sükösd Miklós)

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
ISBN 963 05 8217 1

3.        Interaktív Önkormányzat
(Budai Balázs - Szakolyi András)

Magyar Mediprint Szakkiadó, Budapest, 2005.
ISBN 963 8114 44 4

4.        Az elektronikus közigazgatás jogi környezete
(Budai Balázs - Szentkirályi-Holota Szabolcs)

E-government Tanulmányok; E-government Alapítvány, Budapest, 2005.
ISSN 1785-6108

5.        M-government – T-government:
Latest Technological Trends in Public Administration (Budai Balázs – Tózsa István)

E-government Alapítvány, Budapest, 2006.
ISBN 963 06 0036 6

6.        Helyzettudatosságra épülő technológiák és szolgáltatások a közigazgatásban
(Budai Balázs – Miletics Pál)

Budapesti Corvinus Egyetem
(HEFOP egyetemi jegyzet és elektronikus tananyag) Budapest, 2006.
E-government Alapítvány, Budapest, 2007.

7.        E-közigazgatás (Budai Balázs - Tózsa István)

Debreceni Egyetem Agrármarketing Centrum (HEFOP egyetemi jegyzet) Debrecen – Budapest, 2007.

8.        Az atipikus foglalkoztatásról praktikusan

Regionális projektfejlesztési és tanácsadó Kht., Budapest, 2009.

ISBN 978-963-06-7074-6

9.        Az atipikus foglalkoztatás gyakorlati kérdései az információs társadalomban

E-government Tanulmányok, E-government Alapítvány, Budapest, 2009.

ISSN 1785-6108

ISBN 978-963-9753-14-3

10.     Az e-közigazgatás elmélete (egyetemi tankönyv)

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

ISBN 978-963-05-8783-9

Második – átdolgozott –  kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.

ISBN 978-963-05-9498-1

11.     The Current Break through Points in Public Administration (Budai Balázs – Tózsa István)

BCE-KIK, Budapest, 2011.

ISBN 978-963-503-474-1

12.     E-közigazgatás az ügyfélszolgálatban – Praktikus e-közigazgatási ismeretek, a Kormányablakok munkatársainak

NKE, Budapest, 2013. 254 p.

13.     Elektronikus közigazgatási modernizáció (Simon Barbara – Budai Balázs)

NKE, Budapest, 2014. 120 p.

14.     A közigazgatás újragondolása – hatékonyság-vezérelt modernizációs alapvetések

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016. (kiadás alatt)

Könyvfejezetek

15.     The role of affiliations in e-governmental developments
 (I. Tózsa. - B.B. Budai) (angol nyelven) – könyvrészlet –

In, Quo Vadis e-government: Stat-of-the-art; OCG, 2003

ISB: 3-85403-165-3

16.     Mobil  elektronikus kormányzati megoldások a helyi igazgatásban (könyvrészlet)
A mobil kormányzás jelene és jövője

E-kormányzati Tanulmányok I.;
E-government Alapítvány, Bp. 2004.

ISSN 1785-6108

17.     Bevezetés az e-kormányzat rendszerébe – tankönyv
1. fejezet, 2.2, 2.5., 3.2., 5.1.4, 5.2.4, részek

Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, (N.A)

18.     Techno szótár és webhely gyűjtemény:
In: T-government, avagy digitális interaktív televíziózás a közigazgatásban

E-kormányzati Tanulmányok; E-government Alapítvány, Bp. 2005.

ISSN 1785-6108

19.     Transformations in E-government Studies in Light of Bologna System. Bologna Process and training of advanced civil servants.

Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Saratov. p. 111-115. o.

20.     Az önkormányzati működés alapjai (Boros-Budai-Feik-Szalai-Tábit-Temesi) II./B. fejezet: Az e-közigazgatás szerepe, eszközei és céljai gyakorlati megközelítésben. 

Polgármesteri Akadémia tankönyve, BCE, 2009. pp.95-123.

21.     A BSZK M-government szolgáltatásainak indoklása a tudomány szemszögéből

Bordás, M.- Miletics, P.: Az mGovernment alkalmazások lehetőségei a közigazgatásban; Corvinus Alapítvány, BCE-KIK, 2011.pp. 6-27.

22.     I. és V. fejezetek (E-közigazgatás mibenléte, SZEÜSZ, Többcsatornás ügyintézés, elektronikus ügyindítás)

In: Budai B. – Kőnig B. – Törley G. – Orbán A.: Elektronikus közigazgatás-szervezés, közigazgatási technológia, NKE, Budapest, 2012.

23.     Az elektronikus közigazgatás alapjai, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, IT biztonság

In: Péterfalvi N. – Budai B. – Rátai B. – Ligeti Á. – Erdei Cs: KAB2 modultankönyv, 5. modul, NKE, Budapest, 2014.

24.     Az atipikus értelmiségi

Lámpást adott-e az Úr kezünkbe? Pogrányi-Lovas Miklós (szerk.) A Jövő Értelmisége Projekt Kiadványa, Kárpát-Ifjúsági Egyesület, Budapest, 2015. ISBN 978-963-12-1816-9. pp.: 27-28.

Szerkesztések

25.     MGSG YEARBOOK - 2006

MGSG, Bp. 2006.

26.     MGSG YEARBOOK – 2007

MGSG, Bp. 2007.

27.     MGSG YEARBOOK – 2008-2009

MGSG, Bp. 2009.


Folyóirat cikkek

28.     Elektronikus publikációk, sajtójelentések

Önkormányzati mindentudó, 2001.

29.     Communicational Problems of E-government
in Local Public Administration ( I. Tózsa - B. Budai)

Public Management Forum - (UNTC - NISPA-CEE proceeding) vol VII/2-3, 2002. dec. (ISSN 1024 7416)

30.     (Public Administrational Human Resource Management)
avagy egy rövid gondolat a közigazgatási humánerõforrás-menedzsment jelentõségérõl

Menedzsmentfórum – HR tanulmányok

www.menedzsmentforum.hu

31.     (Public Administrational Human Resource Management)
avagy egy rövid gondolat a közigazgatási humánerõforrás-menedzsment jelentõségérõl

Munkaügyi Szemle, 2002. November (XLVI/11.) (ISSN 0541 3559)

 

32.     Kaposvár MJV Önkormányzatának infokommunikációs alkalmazásai és közigazgatászi attitûdje Gyõr és Miskolc alkalmazásainak és fejlõdési tendenciáinak tükrében

Vezetéstudomány, 2003. január (XXXIV./1) (ISSN 0133-0179)

Tanulmány az MTA-SZTAKI-BKÁE közös kutatás számára, 2002. október

33.     Indul az E-government Kutatócsoport cikksorozata a Közigazgatási Informatikában

Közigazgatási Informatika, 2002. október-december

(ISSN 1587 852 X)

34.     Győr, Kaposvár, Miskolc közigazgatás-informatikai attitűd-kutatásának rövid konklúziója (Önkormányzati körkép)

Térinformatika, 2002. december

35.     Javaslatok és alkalmazási irányok a települési e-government-tel kapcsolatban   

Tanulmány az MTA-SZTAKI-BKÁE közös kutatás számára, 2002. november.

36.     Mobilkommunikációs üzleti megoldások és javaslatok
– Kellemest a hasznossal: információ és bevétel az önkormányzatoknak

Jegyző és közigazgatás, 2003.január- február(ISSN: 1589-3383)

37.     Some area of E-government in Hungary (angol nyelven)

Open Society Institute – Local Government Brief, 2002. winter

38.     The Hungarian Academical E-government Knowledge Center (I. Tózsa – B.B. Budai) (angol nyelven)

Proceeding for the 4th International workshop onKnowledge Management in E-government”, 2002.december

39.     A mobil-kormányzás az ajtóban kopogtat

Jegyző és közigazgatás, 2003. március-április (ISSN: 1589-3383)

40.     A települési interaktivitás mérése – a Mesterséges Interaktivitási Mutatószám

Jegyző és közigazgatás, 2003. május-június (ISSN: 1589-3383)

Infopen – Business Online; 2003. június – www.infopen.hu

41.     Magyarországi E-government tudásközpont

Infopen – Business Online; 2003. március – www.infopen.hu

42.     „Esztergomb Fehér megyében van…”
(Tózsa István- Budai Balázs)

Magyar Közigazgatás, 2003. március

ISSN 0685 736 X

43.     Toward Local Integrated Information, Infrastructure & Service Environment CONCEPT of e-ZIRC project
Appendix B.) Developmental areas of the Intelligent City (micro regional centre)
Appendix C.) Determination and justification of places of E-Local Governmental functions
Appendix D.) Smart Local Government subproject of e-Zirc
 (1st quarter project plan)

Tanulmány magyar és angol nyelven a megjelölt mellékletek önálló elkészítése az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásábólaz e-Zirc projekt konzorcium keretén belül.(2003. május)

44.     Intelligens település Zircen – Hamarosan életre kap az e-Zirc projekt

Jegyző és közigazgatás, 2003. július-augusztus (ISSN: 1589-3383)

45.     Digitális Település Program – szerkesztői előszó

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/1. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

46.     MIM-felmérés-  2003. augusztus

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/2. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

47.     Hogyan jelenjen meg egy település a weben
(portalógia – önkormányzati honlapok)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/3. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

48.     Demokratikusabbá tehető-e az önkormányzat működése az Internet segítségével (e-önkormányzat, e-demokrácia)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/4. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

49.     A Digitális Település Program IKON alprogramja

Jegyző és közigazgatás, 2003. szeptember-október (ISSN: 1589-3383)

50.     Az e-önkormányzatiság jogi kérdései: hiteles elektronikus dokumentumok és e-ügyintézés (jogi környezet – hiteles elektronikus dokumentumkezelés)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/5. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

51.     Elektronikus ügyivtel: lehetőség a hivatali munka hatékonyabbá tételére (elektronikus ügyvitel)

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/6. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

52.     Kormányzati Programok

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/7. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

53.     IHM e-Önkormányzati Részstratégia

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/8. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

54.     Önkormányzati informatikai stratégia –
Best Practices 1 – hazai esettanulmányok

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/9. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

55.     Szolgáltató önkormányzat, e-ügyintézés

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/10. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

56.     E-szakigazgatás

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003/11. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

57.     Tudásmenedzsment

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 200-20043/12. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

58.     Minőségbiztosítás

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/13. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

59.     IT-Infrastruktúra, IT-biztonság

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/14. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

60.     Nyílt forráskód a közigazgatásban

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/15. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

61.     Kistelepülési – kistérségi lehetőségek az informatikiában

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/16. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

62.     M-government, Mobilkommunikációs lehetőségek

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/17. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

63.     Informatikai stratégia – Best practices 2.

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/18. szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

64.     Gyakran feltett kérdések – MIM értékelés, zárszó

IKON (Interaktív önKormányzat ON-line) 2003-2004/19-20.  szám, Szerk: Budai Balázs Benjámin

65.     M-kormányzat – M-demokrácia – Mobil kommunikáció a közigazgatásban (Budai Balázs - Sükösd Miklós)

E-világ folyóirat

ISSN 1588-3787

66.     Tózsa István – Budai Balázs: E-government

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC GOVERNMENT RESEARCH

ISSN: 1548-3886 eISSN: 1548-3894

67.     Az m-kormányzat biztonsági kérdései
(Faigl Zoltánnal közösen)

Híradástechnika 2005/3

ISSN 0018-2028.

68.     István TózsaBalazs Budai: M-government in Hungary

In: EURO mGOV 2005.

ISBN:0-9763341-0-0

69.     Az m-kormányzat lehetőségeinek átértékelése

E-világ folyóirat (IV. Évfolyam 9. szám)

ISSN 1588-3787

70.     Electronic Government in Hungary – country profile
(Tózsa Istvánnal közösen)

Contribution to GovNet M-government conference, London, 2006.

71.     M-government: SMS és WAP alapú önkormányzati ügyintézés

Infokommunikáció és Jog, 2006. június.

72.     Ügyintéző felület – település.hu
Kispest.hu – egy ügyintéző felület koncepciója

Jegyző és közigazgatás, 2007. január-február
 (ISSN: 1589-3383)

Infokommunikáció és Jog – 2007. május 
(ISSN: 1786-0776)

73.     Az e-közigazgatás elmélete – axiomatikus megközelítésben

 

Információs Társadalom, IX., 2. (2009.) pp: 68-79.

74.     A rugalmas közigazgatási munkavégzés elmélete és gyakorlatának előmozdítása

Jelenkori Társadalmi és Gazdasági folyamatok, V., 1-2. (2010.) pp: 143-148

75.     Az e-közigazgatás elméletének megalapozása

Vezetéstudomány, XLII. 2011. 3. (2011.) pp: 3-9

76.     Seres Antal – Budai Balázs: A részmunkaidős foglalkoztatás hazai helyzete egy felmérés alapján

Munkaügyi Szemle Online / Stúdium rovat, 2011. május. (www.munkaugyiszemle.hu)

77.     A közigazgatási modernizáció „hívószavai”

Pro Publico Bono, I. 1. (2011.) pp: 77-84.

78.     Az európai uniós stratégiák lényegi elemeinek megjelenése a hazai jogszabályokban – különös tekintettel az e-közigazgatás létrejöttének jogszabályi támogatására

Pro Publico Bono, I. Támop Speciál (2011). www.propublicobono.hu 31p.

79.     A koreguláció és a dereguláció szerepe a jogban és a közigazgatásban

Pro Publico Bono, 2011/1. különszám (2012.)

80.     A közigazgatás és az elektronikus közigazgatási fejlesztések hatékonyságának mérése napjainkban

Új Magyar Közigazgatás, 2012/5. (2012.) pp: 13-29.

81.     Seres Antal – Budai Balázs: A részmunkaidő és a vállalati nagyság közötti kapcsolat egy hazai felmérés alapján.

Munkaügyi Szemle, 2013/III. (57. évfolyam) pp: 72-76 ISSN: 0541-3559

82.     Seres Antal – Budai Balázs: Részmunkaidő, vállalati nagyság, álrészmunkaidő.

Világgazdaság online, 2013. X. 10. http://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/reszmunkaido-vallalati-nagysag-alreszmunkaido-413502

83.     A hatékony közszolgálat társadalmi kontextusa

Infokommunikáció és jog, 2013. június (X. évf. 1. szám - 54. sz.), pp. 21-36, ISSN:1786-0776

84.     Budai Balázs – Vajkai András: A közszolgálat informatikai hatékonysága

Infokommunikáció és jog, 2014. június (XI. évf. 2. szám – 58.sz.) pp.: 55-66, ISSN:1786-0776

85.     A helyi közszolgáltatások fejlesztésének jövője, az elmúlt 25 év tükrében

Új Magyar Közigazgatás, 2015/8. (2015.) pp: 57-59.

86.     Lean / Six Sigma / Theory of Constraints a közigazgatás minőségi újraszervezésében

Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás (Kiadás alatt)

87.     A közigazgatás átalakítása, szervezési eszközökkel

Új Magyar Közigazgatás, 2016/4. (2016.) pp: 41-47.

Szerkesztett weboldalak

http://www.e-government.hu

2002-2012

http://www.m-government.hu

2006-2012

http://www.mgsg.org

2006-2012

 

Lektorálások

 

1.        Zemplén B. (szerk.): Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

EgovA. Budapest, 2005.

2.        Tózsa I. (szerk.): T-government

EgovA. Budapest, 2005.

3.        Köteles B. (szerk.): Tudásmenedzsment

EgovA. Budapest, 2006.

4.        Illyés R. – Serfőző H.: Elektronikus ügyiratkezelési gyakorlat

EgovA, Budapest, 2009.

5.        Kalotay B. (szerk.): Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

EgovA, Budapest, 2011.

6.        Serfőző H. – Mányi B.: Bevezetés az elektronikus iratkezelésbe

NKE, Budapest, 2012.

7.        Hutkai Zs. – Kalotay B.: Informatikai projektmenedzsment

NKE, Budapest, 2012.

8.        Orbán A.: Csoportmunka és ügyfélkapcsolati szoftverek

NKE, Budapest, 2012.

9.        Kőnig B.: Információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése

NKE, Budapest, 2012.

10.     Agg J. – Felber Zs. – Kovács T. – Molnár Sz. – Tózsa I.: Az infokommunikációs technológia hatása a közigazgatás-tudományra

NKE, Budapest, 2013.

 

Konferencia- és Külső előadások jegyzéke

Elõadás az e-kormányzatról (a PHARE Tükörrégiós programjának támogatásával) - gyakorló központi régiós közigazgatászoknak.

BKÁE-ÁK (2002.március - 2002. június)

Az EEG jelentõségérõl

BKÁE-ÁK Állásbörze (2002.)

Education and training opportunities (angol nyelven)

Lengyelország, Krakkó, (2002. április 24.)

Milyen lesz az elektronikus közigazgatási ügyintézés 10 év múlva

E-business konferencia, Pécs,
 (2002. november 4.)

The role of affiliaton in e-governmental developments (angol nyelven)

Ausztria, Bécs, (2003. február13. )

Mobilkommunikációs üzleti lehetőségek és javaslatok- E-government: szolgáltatói hivatal és demokrácia - Figyelő Fórum Konferencia

Gerbaud Palota (2003. március 6.)

Az IKON (Interaktív Önkormányzat ONline) program lehetõségei az önkormányzatok számára
IDG Konferencia

ECE City Center - Corner Rendezvényközpont
(2003. szeptember 30.)

„Hálóval fogott ügyfél”
Hol tart ma az e-kormányzás Magyarországon
E-Demokrácia Műhely

Független Média Központ (2003. október 7.)

Front office – Back Office

ITársadalom – Digitális Település Program kistérségi konferencia sorozat 2003-mas állomásai közül:
Szob, Körmend, Budapest, Taksony, Nagykáta,

A mobil kormányzás jelene és jövője

BKÁE-ÁK első magyarországi m-kormányzati konferencia (2004. február 4.)

Elektronikus közigazgatási szolgáltatások Magyarországon és az EU-ban

E-GO konferencia nyitóelőadás
Budapest (2004. március 9.)

Elektronikus közigazgatási szolgáltatások, hazánk helyzete és lehetőségei

IIR konferencia nyitóelőadás
Budapest – Margitsziget (2004.március 24.)

Felkészülés a 2005-ös költségvetési évre

„Versenyképességünk az Európai Únióban” regionális konferencia Debrecen – nyitóelőadás
(2004 szeptember 30.)

FITCOM 2004: M-kormányzat – M-demokrácia oktatása a felsőoktatásban

2004. október 30.
BCE-ÁK

Kistérségi MEH-es képzés

2004. december 14.,  Hévíz

Információ – Tudás – Tartalom

Szakszeminárium az e-kormányzatról – IHM-PTE közös rendezvény (nyitóelőadás) 2005. április 21.

M-government Workflow in Hungary (Tózsa Istvánnal)

Sussex-i Egyetem, Brighton (UK), 2005. július 10-12.

Az m-kormányzat lehetőségeinek átértékelése

Első Magyar Mobil Közigazgatási Tudományos Konferencia, BCE-ÁK, 2005. október 24.

Elektronikus közigazgatási tanfolyam (5 x 30 órás szeminárium sorozat)

BCE HEFOP pályázat keretén belül.
Budapest, Újbuda

An international Perpective- Government to Ciziten m-Government  (Tózsa Istvánnal)

Mobile GovernmentTransforming Public Service Delivery  Queen Elisabeth II. Conference Center - 2006. március 23.- London (UK)

M-government: SMS és WAP alapú önkormányzati ügyintézés

VII. Infokommunikációs Szakmai Nap
PTE –ÁJK Rákóczi úti díszterem – 2006. április 28.

Önkormányzati honlapok, kormányzati portál

E-GO konferencia témaindító előadás
Budapest (2007. március 30.)

Új média használata az önkormányzati front office-ban.

E-GO konferencia előadás
Budapest (2008. május 9.)

Az e-közigazgatás gyenge pontjai

„Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának lehetőségei és elkerülendő kockázatai” Konferencia,

Miskolc, (2009. március 31. )

A rugalmas közigazgatási munkavégzés elmélete és gyakorlata

V. Európai Kihívások nemzetközi tudományos konferencia, Szeged (2009. október 16.)

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) térítésmentes szolgáltatási csomagjai a KKV-knak
 a TAMOP 1.3.1 – 1.3.2. alprojekt keretén belül.

„Van-e kiút KKV-k nélkül” – BMIK konferencia, Budapest (2009. november 27.)

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szolgáltatási portfóliójának megújítása –
TÁMOP 1.3.1 – 1.3.2.

VIII. Országos Távmunka Konferencia, Budapest (2009. december 3.)

A hatékonyság, hatásosság, eredményesség szempontjai napjaink közigazgatási modernizációjában

Modern állam, hatékony közigazgatás, a  Budapesti Corvinus Egyetem tudományos konferenciája Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából (2010. november 17.)

Perspektívák az e-közigazgatásban

E-közigazgatás 2010 konferencia, IIR, Novotel Budapest, (2010. december 1.)

Open State – Open Source – A nyílt forráskód helye és szerepe az állami feladatellátásban

Open Source 2011 – Technológiák Harca, Arena Plaza – Cinema City Budapest (2011. február 24.)

Közigazgatási hatékonyság és eredményesség

E-közigazgatás 2011 konferencia, IIR, Budapest, (2011. október 19.)

A SZEÜSZ-ok működését meghatározó főbb, hatályos jogszabályok, napjainkban

38 órás képzés a KIM és intézményei számára, Budapest, (2013. május)

A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata (Interoperabilitási szabályozás)

38 órás képzés (Szabó Krisztiánnal) a KIM és intézményei számára, Budapest, (2013. szeptember)

 

Frissítve: 2016. augusztus 6.

Dr. Budai Balázs Benjámin PhD.
intézetvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet